การประชุมวิชาการกลางปี 2563


กำหนดการประชุม

การลงทะเบียน

ท่านสามารถลงทะเบียนได้เป็น 2 รูปแบบ

1. แบบปกติ Onsite + Online (เว้นระยะห่างจำนวน 300 ที่นั่ง)

อัตราค่าลงทะเบียน: สมาชิก
สมาชิก 3,500 บาท
แพทย์ผู้สนใจ 4,000 บาท
สมาชิกสมาคมประสาทวิทยาฯ อายุ 60 ปี ขึ้นไป ฟรีค่าลงทะเบียน

2. แบบรับชมผ่าน Online

อัตราค่าลงทะเบียน:
Online 2,000 บาท (รับฟังย้อนหลังได้ 30 วัน)

Registration

อัตราค่าลงทะเบียน


**หากท่านไม่ได้ Email ตอบกลับหลังจากลงทะเบียนและแนบหลักฐานการชำระเงินภายใน 3 วันทำการ กรุณาเช็ค Email ใน Junk Mail หรือติดต่อ Admin
ที่ E-mail: nstt2004@gmail.com

   ไม่ต้องการใบเสร็จ        ต้องการให้สมาคมออกใบเสร็จตามที่อยู่นี้

Join Our Meeting Now!

ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยกรอก Ticket Code และ Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ โดยระบบจะเปิดให้รับชมได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 เป็นต้นไป


กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ Ticket Code ให้คลิก " ลงทะเบียนรับ Ticket Code "