การประชุมวิชาการประจำปี 2563

VDO Rerun

ท่านสามารถเข้าดู VDO Rerun โดยกรอก Ticket Code (Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้) จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้